Over MTOC

Home » Over MTOC

De wereld van de techniek is een van de meest dynamische omgevingen waarin een mens zich kan verplaatsen, vraag en aanbod van producten variëren soms per dag, in reactie op een steeds wisselende vraag zal ook de inzet van uw technisch personeel steeds wisselend zijn. Zo kan het voorkomen dat u niet alle projecten of werkzaamheden uit kunt voeren die u wellicht uitgevoerd zou willen zien omdat eenvoudigweg de capaciteit van uw engineersbestand niet toereikend is.

MTOC vindt zijn oorsprong in de militaire luchtvaart en heeft van daaruit specialisaties opgedaan in de rotating equipment zoals stoom en gasturbines, centrifugaal- en verdringerpompen, compressoren (axiaal/radiaal/verdringer), ook de piping, static en safety equipment zijn disciplines waar MTOC een zinvolle bijdrage kan leveren in uw organisatie.

MTOC kan vanuit een zeer praktijkgerichte visie uitkomst bieden op uw technische uitdagingen.

Na 15 jaar in het onderhoud werkzaam te zijn op verschillende niveaus (van monteur tot projectleider), is MTOC uitermate geschikt om uw onderhoudsorganisatie tegen het licht te houden en hier op een zeer praktijkgerichte manier bruikbare handvatten aan te reiken teneinde uw workflow processen te stroomlijnen en waar mogelijk bij te sturen. Ook wanneer uw organisatie geconfronteerd wordt met nieuwe “ERP” of “AMS” systemen zal MTOC, vanuit zijn uitgebreide ervaring met verschillende systemen, een onafhankelijke bijdrage kunnen leveren aan het implementeren van deze systemen alsook het vergroten van de bewustwording binnen uw organisatie voor wat betreft de toegevoegde waarde van deze systemen.

Uitgebreide ervaring

Sinds 1998 ben ik werkzaam in voornamelijk onderhoud en maintenance op zeer uiteenlopende gebieden. Naarmate de tijd voortschrijdt worden de kennisvlakken van MTOC steeds uitgebreider en breder.

In 1998 na de MTS begonnen als allround onderhoudsmonteur bij (toen) de grootste technisch dienstverlener van het land. Vervolgens de stap gemaakt om in de sterk gereguleerde omgeving van de militaire luchtvaart onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan de AS-532U2 cougar transporthelikopter. Deze werkzaamheden bestonden uit het uitvoeren van lichte (line) maintenance werkzaamheden tot het uitvoeren van volledige overhauls van verschillende systemen (zowel preventief als correctief) het zgn. “base” maintenance. Tevens heb ik als flight mechanic verschillende commissioning werkzaamheden uitgevoerd na medium en major overhauls. Dit hield concreet in dat verschillende rotor en motor systemen tijdens de vlucht en tussen vluchten door, gemeten, afgesteld en gecontroleerd dienden te worden. Deze werkzaamheden vonden in zowel binnen- als buitenland plaats. Zowel in vredes als in conflictgebieden.

Na deze uitdagende zesjarige periode bij defensie in de rotating equipment terechtgekomen, aanvankelijk bij de stoom- en gasturbines, om vervolgens in de dynamische wereld van de industriele pompen uit te komen. Hier is de tweede specialisatie ontstaan: rotating equipment, centrifugaalpompen, verdringerpompen, compressoren (centrifugaal en verdringer), turbines, cyclonen, mechanical seals kortom; als het maar draait.

Na een aantal jaar “in de overall” gelopen te hebben is de stap gemaakt naar het kantoor. Meteen in het diepe, vorm geven aan de werkvoorbereidingsstructuur bij een rotating afdeling van een grote industriële dienstverlener. Hier werdt voor het eerst ervaring opgedaan in gebruik van ERP en AMS systemen. In deze periode is ook een aanvang gemaakt met de avond HTS te Rotterdam.

Hierna een tussenstop naar het grote onderhoud op de Woensdrechtse maintenance valley om weer bij mijn oude vertrouwde helikopter mee te werken aan major overhauls van de heli’s.

Vervolgens vanuit deze ervaring doorgegroeid naar projectleider voor onderhoud aan gas- en stoomturbines. Alwaar het gehele proces van aquisitie tot oplevering doorlopen werd inclusief de budgettaire planning en bewaking met de voor- tussentijdse- en nacalculaties.

Na deze uiterst leerzame periode weer terug gekeerd naar de wat lichtere rotating equipment in het Rotterdamse. Hier kwam het volledige spectrum van engineering re- engineering, reverse engineering, inkoopproblematiek, werkvoorbereiding, calculatie, planning etc. Tot uiting.

Tenslotte heb ik mijn werknemersleven als laatst ingevuld als senior werkvoorbereider bij een soja en raapzaad verwerkend bedrijf. Hier ook het adviseren van o.a. de eigen werkvoorbereider een aanzienlijke rol alsmede het mee vorm geven aan de werkvoorbereidersafdeling binnen de fabriek. Hier bleek een goede rol te spelen te zijn waardoor het zwaartepunt op adviseren en vormen van de onderhoudsstructuur en het maintenance management kwam te liggen. Tevens kwam de eerder opgedane kennis tijdens mijn carriere hier zeer goed van pas in overige zaken die, per toeval, langs kwamen. Ook het in kaart brengen van safeties en opzetten van een procedure om hier op een gedegen manier mee om te gaan was een van de verdiensten die ik hier heb kunnen leveren. Mijn multidisciplinaire inzetbaarheid is hier verder verbreed en ingezet.

Uiteindelijk na het behalen van het HTS diploma werktuigbouqwkunde het werknemersschap aan de wilgen gehangen en het bedrijf MTOC opgestart.

Eerste opdrachtgever was een grote speler in de Petrochemie, hier is MTOC ingezet als werkvoorbereider om de activiteiten met betrekking tot het outsourcen van onderhoud aan rotating equipment te begeleiden en evalueren.

Op dit moment werkzaam bij een fabriek waar half en eindfabricaten voor de pharmaceutische en cosmetische industrie gefabriceert worden. Hier is MTOC betrokken bij het valideren, omschrijven en vormgeven/verbeteren van de projectstructuren. Dit houdt concreet in dat de projectstructuur opnieuw gedefinieerd en geïmplementeerd wordt rekening houdend met de verschillende normen, wetten en regelgeving, i.e. CE conformiteit, ATEX zonering en definitie, Machinerichtlijntoetsing, laagspanningsrichtlijn etc.

Dus U ziet bij elke opdracht groeit de kennis en inzetbaarheid van MTOC. Deze kennis en ervaring komt u volledig ten deel als u met MTOC in zee gaat.

Specifieke vaardigheden

Door de jaren heen heeft MTOC zich de nodige kennis en vaardigheden eigen gemaakt:

 • SAP
 • Infor
 • OMS
 • EMS
 • Maximo v 7.0

Office tools:

 • Excel 2007/2010
 • MS Word 2007/2010
 • MS Powerpoint 2007/2010
 • MS Projects 2007/2010

Tekenpakketten:

 • Autocad 2012/2013
 • Inventor mechanical 2011-2013

Overige specifieke vaardigheden:

 • Contractmanagment
 • Lezen, interpreteren en opstellen van P&ID’s
 • Lezen & interpreteren van Isometrics
 • Lezen & interpreteren van hydraulische schema’s
 • Kennis van piping
 • Kennis van static equipment
 • Brede Kennis van rotating equipment (klein/middel/zwaar)
 • Brede kennis van algemeen onderhoud en verschillende onderhoudsmethodieken (RTF, RCM, PCM etc.)
 • Kennis van API en de rol van API in de rotating equiment/mech. seals
 • Kennis van tekennormen
 • Kennis van elektrotechniek
 • Uitvoeren van RCA’s
 • Beoordelen en toetsen van Scopes
 • Kennis van verbetermanagement
 • Kennis van budgetmanagment en kostenbewaking
 • Ervaring met leidinggeven aan kleine groepen monteurs/jobleaders
 • Kennis van NDO inspectietechnieken (Dye penetrant, Ultrasoon, PMI)
 • Kennis van materialen en materiaalbepalingen (o.a. “OES” meting)
 • Kennis van materiaal en keuringscertificaten (3.1, verschillende lasdocumenten etc.)
 • Brede kennis van reparatiemethodieken (opspuiten, coaten, krammen, vonktechnieken etc. )
 • Brede kennis van mechanical seals en sealsystemen.
 • Kennis van ATEX richtlijnen
 • Kennis van opstellen van technische constructie dossiers volgens de Machinerichtlijn 2006/42/EG
Onafhankelijke bijdrage

Omdat MTOC volledg onafhankelijk opereert van grote organisaties kunt u de dienstverlening volledig naar uw behoeften inrichten en eventueel tussentijds bijsturen, tevens zal MTOC vanuit deze onafhankelijke positie niet alleen aan dienstverlening doen maar ook uw medewerkers actief assisteren in hun werkzaamheden of uitdagingen teneinde naast kennis leveren ook kennis over te kunnen dragen.

CV/Ervaring

1998
1999
2006
2010
2011
2012
1998

Bedrijf: Stork ICM te Veghel

Adres: Eisenhouwerweg 1

Jaren: 1998 tot 1999

Functie: Allround onderhoudsmonteur

Korte omschrijving van de werkzaamheden: Het uitvoeren van een grote verscheidenheid van onderhoudstechnische werkzaamheden in zeer uiteenlopende industrieën.

1999

Bedrijf: Koninklijke Luchtmacht

Adres: Vliegbasis Soesterberg

Jaren: 1999-2005

Functie: Vliegtuig onderhoudstechnicus/Flight-Mechanic

Korte omschrijving van de werkzaamheden: Het uitvoeren van alle voorkomende mechanische onderhoudswerkzaamheden, zowel preventief als correctief, aan lichte transporthelikopters onder zeer uiteenlopende omstandigheden in binnen en buitenland. Dit onderhoud bestond uit het uitvoeren van visuele inspecties, kleine en grote onderhoudswerkzaamheden op het preventieve en correctieve vlak. Deels ook avionisch. Het uitvoeren van trouble-shooting bij klachten en het verhelpen van deze klachten aan de helikopters, het uitwisselen afstellen en testen van verscheidene componenten. Het uitvoeren van visuele en lichte preventieve onderhoudswerkzaamheden aan gasturbines. Het tijdens de vlucht doormeten en testen van systemen teneinde hieruit voortvloeiende klachten op te lossen. Alsook het dynamisch balanceren en afstellen van het rotorsysteem.

2006

Bedrijf: Hitecs (part of Stork)

Adres: Veldzicht 2, de Meern

Jaren werkzaam: 2006-2010

Functie: Interim Professional

Korte omschrijving van de werkzaamheden:

Jan-April 2006; Initieel tewerkgesteld als gasturbine monteur bij Stork Turbo Services® waar het werk bestond uit het volledig reviseren van stoomturbines en het mede onderhoud plegen aan gasturbines tot en met frame 9 machines. Revisie aan een frame 9 alstohm gasturbine mede uitgevoerd.

April 2006-Feb.2007; Als Rotating monteur tewerkgesteld bij Shell Moerdijk in de pompenwerkplaats alwaar de werkzaamheden bestonden uit het volledig reviseren van pompen, compressoren en stoomturbines en het uitvoeren van correctief onderhoud aan draaiend materieel op de “plant” (fabriek). Hier heb ik intensief gewerkt aan mechanical seals en verschillende sealsystemen.

Feb. 2007-April 2007; Rotating monteur bij Exxon Mobil voor werkzaamheden aan draaiend materieel zoals pompen, compressoren en bedrijfsspecifieke installaties.

April 2007-Maart 2008; Werkvoorbereider rotating equipment bij Stork Industrial Services® te Rozenburg. Het werk Bestond hier uit het opnemen van werk, het offreren van werk, het aannemen van werk, vervolgens het werk voorbereiden, d.m.v. het opstellen van reparatieprotocollen, bestellingen plaatsen, cost control uitvoeren, rapportages schrijven, factureren.

Tevens bestonden de werkzaamheden uit het bewaken van de voortgang van een volledige pomprevisie alsook het tot op zekere hoogte`reverse engineeren`

In het reverse engineeren kwamen competenties als CAD tekenen, componentselectie certificaatbewaking etc. aan de orde. Tijdens deze periode heb ik een upgrade project aan een turbine installatie van een vertrekkend engineer volledig herzien, gecontroleerd en aangepast. Hierbij heb ik de volledige projectdocumentatie samengesteld compleet met tekeningen, (isometrics, P&ID’s, detailtekeningen, as-built tekeningen, samenstellingstekeningen en general arrangement tekeningen), inspectiedocumenten (x-rays, 3.1 certificaten material test sheets etc.) parts lists en projectverslagen. Hier werd gewerkt met SAP.

Maart 2008-December2008; Helikoptermonteur bij de Koninklijke Luchtmacht. De werkzaamheden bestond uit het uitvoeren van preventief onderhoud aan de AS 532u2 Cougar lichte transporthelikopter. Dit houdt concreet in dat het toestel voor een groot gedeelte gedemonteerd wordt en dat de verscheidene componenten na inspectie teruggeplaatst danwel vervangen worden. Werkzaamheden bestonden hier uit het demonteren, meten, bepalen van de (her)bruikbaarheid van verschillende componenten het weer monteren en evt. afstellen/testen van de installaties

Maart 2009-Mei 2010; Projectleider bij Stork Turbo Services te Almere. Als projectleider bij Stork turbo service heb ik me bezig gehouden met initiële begroting van het project. Opstellen van een gedetailleerde projectplanning in MS-Projects, het houden van scope meetings waar in overleg met de opdrachtgever de scope werd bepaalt en vastgelegd, het bewaken van deze scope. Naar aanleiding van deze scope werd het uiteindelijke budget bepaald. Het werkpakket voorbereiden, het tijdig beschikbaar zijn van mensen/middelen/materialen opstellen van meetrapporten, inplannen van monteurs (team tot 12 man) verzorgen van kick-off en voortgangsmeetings, het bewaken van de voortgang van het project op zowel technisch, budgettair, personeel gebied. Contact met toeleveranciers en de klant was uiteraard in grote mate aanwezig. Het verantwoordingsgebied van de projecten lag bij zowel de turbine als de gedreven installaties (tandwielkasten en generatoren). Dus ook de generator en de tandwielkast waren een integraal onderdeel van de projecten. Nacalculatie en opstellen meetrapporten en eindrapportages sloten het project af. Gemiddelde budgetgrootte van de projecten lag tussen de € 100K € 1.000K. Hier word het ERP systeem “INFOR” gebruikt.

2010

Bedrijf: Maintenance Partners

Adres: Brielselaan 69a

Jaren werkzaam: Mei 2010 – November 2011

Functie: Shop engineer rotating equipment

Korte omschrijving van de werkzaamheden: De Werkzaamheden bestonden hier voor een groot deel uit het beoordelen van verschillende reparatiemethoden en het verhogen van de OEE (overall equipment effectiveness) middels engineering, toetsing van bedrijfscondities/ gewijzigde systeemwaarden. Tevens het vergroten van de MTBF’s van verschillende rotating equipment middels re(verse)-engineering. Kritisch beoordelen en evalueren van equipment keuzes en daarbij bepalen of bestaande equipment aan de huidige klanteisen voldoet. Hier was ook contact met OEM-ers en overige toeleveranciers een deel van de dagelijkse werkzaamheden. Het re-engineeren werd o.a. uitgevoerd door gebruikmaking van het tekenpakket Inventor mechanical 2011, Verder werden verschillende rekenmethoden gebruikt om specifieke gegevens te bepalen (NPSH, Lagerbelasting, etc.) Uiteraard behoorde klantbezoek ook tot het takenpakket van deze veelzijdige functie.

2011

Bedrijf: Chain Technology Project Services

Adres: Motorenlaan 15

Jaren werkzaam: December 2011 – December 2012

Functie: Project engineer

Korte omschrijving van de werkzaamheden: Het vormgeven van een afdeling werkvoorbereiding in een productieomgeving. Dit houdt concreet in dat er naar aanleiding van een maintenance survey een afdeling werkvoorbereiding vorm moet gaan krijgen welke alle onderhoudsactiviteiten, (correctief, preventief en planmatig) in kaart brengt en beheersbaar maakt. Dit doe ik door middel van het opstellen van procedures en het schrijven van werkinstructies welke vervolgens in de organisatie geïmplementeerd worden. Ook het instrueren van de overige werkvoorbereiders behoort tot mijn dagelijkse werkzaamheden. Tijdens deze werkzaamheden maak ik intensief gebruik van het Maximo 7.1 ERP systeem.

2012

Bedrijf: MTOC (Melchers Technische Ondersteuning en Consultancy)

Adres: Putterstraat 18

Jaren werkzaam: December 2012 – Heden

Functie: Eigenaar/Directeur

Korte omschrijving van de werkzaamheden:

Opdracht ADM; Bij opdrachtgever ADM (food) verschillende verbeterprojecten uitgevoerd waaronder het vergroten van de betrouwbaarheid van de mechanical seals middels het uitvoeren van een RCA (Ishikawa). Tevens het “challengen” van diverse contractorpartijen voorafgaand en tijdens onderhoudsbesprekingen en scope uiteenzettingen ten aanzien van licht tot middelzware rotating equipment. Op deze wijze wordt een duidelijke scope of work gedefinieerd waarmee eventuele latere discussies voorkomen zijn. Het eenduidig vastleggen van de in de fabriek aanwezige PRV’s en de manier waarop hiermee omgegaan dient te worden ten aanzien van de verschillende wetgevingen (stoomwezen, WBDA, Zorgplicht etc.)

Opdracht KPEBij opdrachtgever KPE (Q8 petrochemie) begeleiden van rotating equipment t.a.v. het “outsourcen” van het onderhoud en de daarmee gemoeide bedrijfsprocessen. Het evalueren en bewaken van contractafspraken met outside vendors t.a.v. LTSA contracten. Het begeleiden en voorbereiden van verschillende werkzaamheden op het gebied van rotating equipment. Het beoordelen van reparatiemethoden, technische documentatie en controleren/aanvullen van de main database betrekking hebbend op rotating equipment.

Opdracht AshlandAshland had dringend behoefte aan een project engineer in de periode tussen het wegvallen van hun senior projectengineer (pensioen) en het binnenkomen van zin opvolger. In deze periode heb ik een nieuw gebouwde installatie getoetst aan de geldende wetten en regelgeving mbt. De documentatie (CE verklaringen, ATEX verklaringen, machinerichtlijn etc.) alsook het beoordelen van hun projectprocedures en mede implementeren van deze procedures. Ik heb het technisch dossier samengesteld met alle voorhanden zijnde relevante documentatie en rekening houdend met de geldende wetten en regelgevingen. Tevens heb ik de noodzaak tot Keuren Voor Ingebruikname getoetst en verklaard.

Mijn vorige werkgevers

Neem vrijblijvend contact op via de button...